گروه صنعتی سازه پوشش نوين

کارگاه خدماتی سازه پوشش نوین در زمینه ی پوشش گالوانیزه گرم فعالیت می کند همچنین شرکت سازه پوشش نوین در زمینه های تصفیه آب، گرد و غبار و سیستم های حفاظت هوشمند مناسب برای کارخانه ها، شرکت ها و منازل در سالیانه گذشته فعالیت داشته است و با بررسی شرایط بازار در آینده ممکن است در این زمینه ها نیز فعالیت خود را از سر بگیرد، خدمات ارائه شده در زمینه گالوانیزه گرم به این منظور خواهد بود که پوشش دهی فلزات برای جلوگیری از زنگ زدگی انجام می گیرد. در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و همچنین تصفیه گرد و غبار و دود، گروه خدماتی سازه با ساخت دستگاه های مناسب جهت تصفیه کردن آب و هوا، شرایط محیطی شرکت ها را برای ادامه کار، فراهم می آورد. همچنین در زمینه حفاظت هوشمند از کارخانه و یا شرکت و منزل نیز گروه ما خدمات بی نظیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

قابل توجه است که گروه سازه با توجه به مسائل اقتصادی روز، به دنبال آن است که شرایطی را برای مشتریان فراهم کند تا دسترسی به محصولات تا جای ممکن راحت تر و به صرفه تر باشد.

وجه تمایز ما با دیگران

کارگاه سازه پوشش نوین 4 هدف را سر لوحه کارهای خود نموده است

  1. پرداخت سهل و آسان
  2. قیمت مناسب
  3. کیفیت و کاربرد فنی اوری جدید
  4. حفاظت محیط زیست
گرامانو